image 1 image 2 image 3 image 4

MIEJSKI DWÓR w liczbach

Budynek główny:

 • wymiary: 17,5 x 10,7 m;
 • pow. zabud. 181,6 m2;
 • kubatura: 1325,8 m3;
 • przyziemie: 155,7 m2 pow. użytkowej;
 • piętro: 149,2 m2 pow. użytkowej;
 • razem: 320,6 m2 pow. użytkowej;

Budynek wschodni:

 • wymiary: 15,95 x 7,85 m;
 • powierz użyt. parteru: 104,52 m2;
 • powierz użyt. I pietra: 102,00 m2;
 • powierz użyt. II pietra: 102,00 m2;
 • łączna pow. użyt. 308,52 m2;

Budynek zachodni:

 • wymiary: 10,65 x 7,55 m;
 • pow. Zab. 80,41 m2;
 • pow. u żytkowa 64,84 m2;
 • pow. calk. 80,41 m2;
 • kubatura 305,00 m3;

Budynek północny:

 • wymiary: 12,65 x 7,85 m;
 • powierz użyt. parteru: 82,18 m2;
 • powierz użyt. I pietra: 80,18 m2;
 • powierz użyt. II pietra: 80,18 m2;
 • łączna pow. użyt. 242,54 m2.
Miejski Dwór © 2011